Dr.sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med., spec. endokrinolog i dijabetolog

Višnja Kokić Maleš rođena 1984 godine, završila je Medicinski fakultet u Zagrebu. Tijekom specijalističkog razvoja dodatno je položila tečaj ultrazvučne dijagnostike štitnjače i abdomena.  

Godine 2009./2010. upisala postdiplomski doktorski studij _Medicina utemeljena na dokazima _u Splitu, a godine 2018 obranila temu doktorske disertacije pod naslovom: "Povezanost interferona gamma, vitamina D i estradiola u žena generativne dobi, oboljelih od sistemskog eritematoznog lupusa", pod mentorstvom prof.dr.sc. Dušanke Martinović Kaliterne. Godine 2018 položila stručni poslijediplomski studij iz Endokrinologije na MEF u Rijeci, a u 12/2018 položila specijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije u Zagrebu. Redovito sudjeluje na kongresima i simpozijima iz područja dijabetologije.

Dr.sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med., spec. endokrinolog i dijabetolog
Dr.sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med., spec. endokrinolog i dijabetolog
Dr.sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med., spec. endokrinolog i dijabetolog
Dr.sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med., spec. endokrinolog i dijabetolog

Višnja Kokić Maleš rođena 1984 godine, završila je Medicinski fakultet u Zagrebu. Tijekom specijalističkog razvoja dodatno je položila tečaj ultrazvučne dijagnostike štitnjače i abdomena.  

Godine 2009./2010. upisala postdiplomski doktorski studij _Medicina utemeljena na dokazima _u Splitu, a godine 2018 obranila temu doktorske disertacije pod naslovom: "Povezanost interferona gamma, vitamina D i estradiola u žena generativne dobi, oboljelih od sistemskog eritematoznog lupusa", pod mentorstvom prof.dr.sc. Dušanke Martinović Kaliterne.

Godine 2018 položila stručni poslijediplomski studij iz Endokrinologije na MEF u Rijeci, a u 12/2018 položila specijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije u Zagrebu. Redovito sudjeluje na kongresima i simpozijima iz područja dijabetologije.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: