Dr. sc. Marino Marčić, dr. med., spec. neurologije, uži specijalist cerebrovaskularnih bolesti

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahtijeva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju, a upravo takav je naš dr. Marino Marčić, specijalist neurolog, primarno zaposlen u KBC-u Split, na Zavodu za vaskularnu neurologiju.

Osnovna misija njegovoga rada su klinička primjena neuroznanosti i medicina temeljena na znanju i dokazima.
Osnova dobre kliničke procjene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled, nakon kojeg se donosi odluka o daljnjim dijagnostičkim postupcima ili liječenju.

Dr. Marino Marčić - neurolog
Dr. Marino Marčić - neurolog

Najčešće bolesti i stanja kojima se dr. Marčić bavi su: glavobolje, križobolja, vratobolja, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, trnjenje, mišićna slabost, tremor, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, vaskularne demencije, sinkope, moždani udari, tranzitorne ishemičke atake, sindrom nemirnih nogu, dvoslike, vrtoglavice, privremeni gubitak vida, sindrom karpalnog kanala, dijabetička neuropatija, neuralgija živca trigeminusa, atipična facijalna bol, pareza facijalisa, post COVID-19 neurološki simptomi, procjena i liječenje spasticiteta.

Neurološke usluge koje se nude uz detaljan neurološki pregled (anamneza i neurološki status) su i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije, neurološka specijalistička ekspertiza, doppler sonografija krvnih žila vrata. Svakom pacijentu pristupa individualno, nakon svakog pregleda daje iscrpnu preporuku o terapiji i potrebnim pretragama s ciljem smanjivanja nastalih poteškoća ili prevencije nastanka neuroloških bolesti.

Dr. Marino Marčić - neurolog
Dr. sc. Marino Marčić, dr. med., spec. neurologije, uži specijalist cerebrovaskularnih bolesti

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahtijeva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju, a upravo takav je naš dr. Marino Marčić, specijalist neurolog, primarno zaposlen u KBC-u Split, na Zavodu za vaskularnu neurologiju.

Osnovna misija njegovoga rada su klinička primjena neuroznanosti i medicina temeljena na znanju i dokazima.
Osnova dobre kliničke procjene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled, nakon kojeg se donosi odluka o daljnjim dijagnostičkim postupcima ili liječenju.
Najčešće bolesti i stanja kojima se dr. Marčić bavi su: glavobolje, križobolja, vratobolja, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, trnjenje, mišićna slabost, tremor, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, vaskularne demencije, sinkope, moždani udari, tranzitorne ishemičke atake, sindrom nemirnih nogu, dvoslike, vrtoglavice, privremeni gubitak vida, sindrom karpalnog kanala, dijabetička neuropatija, neuralgija živca trigeminusa, atipična facijalna bol, pareza facijalisa, post COVID-19 neurološki simptomi, procjena i liječenje spasticiteta.

Neurološke usluge koje se nude uz detaljan neurološki pregled (anamneza i neurološki status) su i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije, neurološka specijalistička ekspertiza, doppler sonografija krvnih žila vrata.  Svakom pacijentu pristupa individualno, nakon svakog pregleda daje iscrpnu  preporuku o terapiji i potrebnim pretragama s ciljem smanjivanja nastalih poteškoća ili prevencije nastanka neuroloških bolesti. 

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: