Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar
Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar, dugo je vremena bio prvi i jedini subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije u Dalmaciji. Jedan je od istaknutijih naših stručnjaka na tom polju u cijeloj Hrvatskoj. Ima dvadesetogodišnje kliničko iskustvo iz KBC-a Split, za koje vrijeme je služba proširena iz ambulantne i na dnevnu bolnicu. Osim nacionalnog ističemo i njegovo međunarodno iskustvo u sveučilišnim bolnicama u Dublinu (Irska), Londonu (UK) i Leuvenu u (Belgija). Jedini je psihijatar certificiran za uporabu The Development and Wellbeing Assessment instrumenata u Dalmaciji.
Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar
Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar
Područje rada dr. Franića je široko kronološki i raznoliko po smetnjama - od emocionalnih smetnji, tjeskobe (anksioznosti), adolescentnih kriza, smetnji ponašanja i narušenih odnosa u obitelji do depresivnih poremećaja, ADHD i psihotičnih poremećaja. Koristi se bihevioralnim i kognitivnim tehnikama (terapija razgovorom) kao i biološkim pristupom.
Predavač je i suradnik na različitim fakultetima uključujući Medicinske fakultete Sveučilišta u Splitu (docent), Zagrebu i Dublinu.
Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar
Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar

Doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, specijalist psihijatar, dugo je vremena bio prvi i jedini subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije u Dalmaciji. Jedan je od istaknutijih naših stručnjaka na tom polju u cijeloj Hrvatskoj. Ima dvadesetogodišnje kliničko iskustvo iz KBC-a Split, za koje vrijeme je služba proširena iz ambulantne i na dnevnu bolnicu. Osim nacionalnog ističemo i njegovo međunarodno iskustvo u sveučilišnim bolnicama u Dublinu (Irska), Londonu (UK) i Leuvenu u (Belgija). Jedini je psihijatar certificiran za uporabu The Development and Wellbeing Assessment instrumenata u Dalmaciji.

Područje rada dr. Franića je široko kronološki i raznoliko po smetnjama - od emocionalnih smetnji, tjeskobe (anksioznosti), adolescentnih kriza, smetnji ponašanja i narušenih odnosa u obitelji do depresivnih poremećaja, ADHD i psihotičnih poremećaja. Koristi se bihevioralnim i kognitivnim tehnikama (terapija razgovorom) kao i biološkim pristupom.

Predavač je i suradnik na različitim fakultetima uključujući Medicinske fakultete Sveučilišta u Splitu (docent), Zagrebu i Dublinu.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: